Back to top

ADH anti-diuretisch hormoon

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Hypofyse
Code 23800
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur EDTA-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Speciale afname condities afname in een vooraf op ijs gekoelde EDTA buis; de afnamebuis op gemalen ijs bewaren en zo snel mogelijk naar het labo brengen
Bewaarcondities en voorbehandeling Gekoeld centrifugeren en onmiddellijk invriezen
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Maandelijks ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
Antwoordtijd 2 mnd
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke Klinisch bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Brussel; laboratorium chemie en radio-immunologie; sector: hormonologie en tumormerkers
Techniek/methode RIA
Mogelijke interferenties hemolytische of lipemische monsters kunnen niet gebruikt worden
Toestel Gammateller WIZARD 1470 (Perkin Elmer Life Sciences)
Eenheid of kwalitatief ng/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Brussel: https://laboguide.uzbrussel.be/laboguide#Analyses:ADH&&&&497&399&INTERPR...
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel 322: Max. 5 bij dynamische test
86: 559075-559086
RIZIV nr 434114 - 434125
B-waarde 800
Zoektermen anti-diuretisch hormoon
Versiedatum 5/08/2022