Back to top

Metanefrines in urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Hypertensie
Code 23540
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur 24-uurs urine aangezuurd
Recipient voorkeur aangezuurde urinecollecte (2l)
Mininum vereiste volume Volwassenen: 10 mL

Neonati: 5 mL
Speciale afname condities collecte in een urinepot die 20 mL 6 N HCl bevat (opgelet: zeer sterk zuur!);
indien meer dan 1 pot nodig is, er voor zorgen dat elke pot zuur bevat;
voor kinderen: het monster zo snel mogelijk na lozing aanzuren met ongeveer
1 mL 6N HCl tot pH <3
urine bewaren bij 2 tot 8 °C tijdens de collecte;
Extra: op hetzelfde monster kunnen ook catecholamines, VMA, HVA en 5-HIAA bepaald worden
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij 2-8 °C tijdens collecte duur + duur en volume van de collecte vermelden
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Wekelijks ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
Antwoordtijd 15 dagen na ontvangst in UZ Brussel ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke Klinisch bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Brussel; laboratorium Klinische chemie en radio-immunologie; Sector: metabole stoornissen
Techniek/methode HPLC met elektrochemische detectie (ECD)
Toestel Agilent 1200 Series (Agilent Technologies)
Eenheid of kwalitatief µg/24h
Referentie waarden Zie labogids UZ Brussel: https://laboguide.uzbrussel.be/laboguide#Analyses:normetanefrine&&&&3273...
Deelname EKE ja
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 546534-546545
B-waarde 1400
Versiedatum 5/08/2022