Back to top

Aldosteron in 24u urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Hypertensie
Code 23415
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur 24-uurs urine
Recipient voorkeur Vacuette
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 1 mL
Speciale afname condities niet aangezuurd, geen additieven
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij 2-8 °C tijdens collecte duur + duur en volume van de collecte vermelden
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Wekelijks op dinsdag ( verzending wekelijks op woensdag)
Antwoordtijd 8 dagen na ontvangst in UZ Brussel ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke Klinisch bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Brussel; laboratorium chemie en radio-immunologie; sector: hormonologie en tumormerkers
Techniek/methode RIA
Toestel Gammateller WIZARD 1470 (Perkin Elmer Life Sciences)
Eenheid of kwalitatief µg/24h
Referentie waarden Zie labogids UZ Brussel: https://laboguide.uzbrussel.be/laboguide#Analyses:aldosteron&&&&&2078&IN...
Interpretatie Syndroom van Conn: 33 - 63 µg/24h
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Cumulregel 322: Max. 5 bepalingen bij dynamische test.
113: 435514-435525 en 546836-546840
RIZIV nr 435514 - 435525
B-waarde 600
Versiedatum 5/08/2022