Back to top

Oestron (E1)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Gonaden
Code 23610
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Speciale afname condities hemolyse en lipemie vermijden
Gebruik van Lynestrenol, wat metaboliseert tot Norethindrone, te vermijden binnen 6u voor afname om vals verhoogde resultaten te vermijden.
Bewaarcondities en voorbehandeling Minder dan 48u op maximaal kamert°, zoniet invriezen na centrifugatie
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Maandelijks ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
Antwoordtijd 1 maand vanaf ontvangst in UZ Gent ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke Klinisch bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent
Techniek/methode LC-MSMS
Eenheid of kwalitatief ng/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent: http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20Oes...(E1)&actie=DETAIL&naam=E1
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel 95: De verstrekkingen 434556 - 434560 en 559355 - 559366 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
212: maximum twee van oestradiol, oestriol, oestron en totale oestrogenen
322: maximum vijf bij een stimulatie- of remmingsproef
RIZIV nr 559355 - 559366
B-waarde 500
Versiedatum 5/08/2022