Back to top

Oestradiol (E2)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Gonaden
Code 23600
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 80 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma zo snel mogelijk afscheiden na afname

bewaring: kamertemp (18-28°) <8h ; koelbewaren (2-8°) max 2 d; ingevroren(<-18°)

bron: bijsluiter (Siemens)
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 dag
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 2 u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; werkpost chemie
Techniek/methode chemiluminescentie immunoassay (CLIA)
Toestel Atellica ( Siemens)
Eenheid of kwalitatief ng/L
NW Vrouw Folliculaire fase 19.5 - 144.2
Ovulatie fase 63.9 - 356.7
Luteale fase 55.8 - 214.2
Postmenopauze <32.2
Interpretatie E2 gedaald bij: (a) Primair (hypergonadotroop) hypogonadisme (gestegen LH, FSH): (post-) menopause, ovariële dysfunctie, syndroom van Turner (XO), bestraling, chemotherapie (b) secundair (hypogonadotroop) hypogonadisme (laag LH, FSH): hypothalamo-hypofysaire pathologie, postpartum amenorrhea (Sheehan syndroom), malnutritie, stress, hyperprolactinemie. / E2 gestegen bij: oestrogeenproducerende tumoren; gynecomastie (feminisatie) bij de man; levercirrose; zwangerschap; ovariële stimulatie (voor IVF). / Bij het opvolgen van ovariële stimulatie wordt een E2 waarde van 200 pg/mL per rijpe follikel (>15 mm op echografie) gehanteerd voor het bepalen van het tijdstip voor eicel pick-up.
Deelname EKE EKE WIV
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel 212: Max. 2 van de verstrekkingen oestradiol, oestriol, oestron.
322: Max. 5 bepalingen bij dynamische test.
RIZIV nr 546210-546221
B-waarde 500
Versiedatum 5/08/2022