Back to top

Dihydrotestosterone

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Gonaden
Code 23630
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 0,5 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Minder dan 48u op maximaal kamert°, zoniet invriezen na centrifugatie.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie 2/week ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
Antwoordtijd 1 week vanaf ontvangst in UZ Gent
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke Klinisch bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent
Techniek/methode LC-MSMS
Eenheid of kwalitatief µg/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent: http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20Dih...
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel 45: androstaandiolglucuronide en dihydrotestosteron (DHT) mogen onderling niet gecumuleerd worden
RIZIV nr 559554 - 559565
B-waarde 700
Zoektermen DHT
Versiedatum 5/08/2022