Back to top

Gastrine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep GI neuro-endocrinologie
Code 26090
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Speciale afname condities afname bij nuchtere patiënt; hemolyse en lipemie vermijden; oxalaat,
heparine en EDTA geven onbetrouwbare resultaten
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Wekelijks ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
Antwoordtijd 8 dagen vanaf ontvangst in UZ Brussel ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke Klinisch bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Brussel; laboratorium klinische chemie en radio-immunologie; sector: hormonologie en tumormerkers
Techniek/methode Chemieluminiscentie
Toestel Immulite 2000
Eenheid of kwalitatief ng/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Brussel: https://laboguide.uzbrussel.be/laboguide#Analyses:gastrine&&&&525&426&IN...
Deelname EKE ja
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel 322: Max. 5 bepalingen bij dynamische test
RIZIV nr 559112 - 559123
B-waarde 450
Versiedatum 5/08/2022