Back to top

Fructosamine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Diabetes
Code 21310
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 300 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling bewaring bij 2-8°C
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Gekoeld
Analyse frequentie 2-Wekelijks ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
Antwoordtijd 2 wkn vanaf ontvangst UZ Gent ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke Klinisch bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent
Techniek/methode NBT/Formazan colorimetrisch
Toestel Architect C8000
Eenheid of kwalitatief µmol/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent: http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20Fru...(Rek.%20pt.)&actie=DETAIL&naam=FRUCP
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel 18: HbA1c
Diagnoseregel Diabetes (zwangere vrouw)
RIZIV nr 540772-540783
B-waarde 125
Versiedatum 5/08/2022