Back to top

Vitamine D

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Botmetabolisme
Code 23530
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 20 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma zo snel mogelijk afscheiden na afname

bewaring: kamertemp (18-28°) <8h ; koelbewaren (2-8°) max 2 d; ingevroren(<-18°)

bron: bijsluiter (Siemens)
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 dag
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 2 u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; werkpost chemie
Techniek/methode chemiluminescentie immunoassay (CLIA)
Toestel Atellica ( Siemens)
Eenheid of kwalitatief µg/L
Referentie waarden <10: deficiëntie
<20: insufficiëntie
>30: optimaal
Interpretatie Optimale concentratie: > 30 ng/mL; Vitamine D insufficiëntie: < 20 ng/mL (PTH status nakijken); Vitamine D deficiëntie: < 10 ng/mL (osteomalacie)

Holick MF. Vitamin D status: measurement, interpretation, and clinical application. Ann Epidemiol 2009;19(2):73-78.
Deelname EKE EKE WIV / BIO-RAD EQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
RIZIV nr 559311 - 559322
B-waarde 400
Versiedatum 5/08/2022