Back to top

Procollagen type 1 propeptide (P1NP)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Botmetabolisme
Code 29720
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten Li-heparinebuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma zo snel mogelijk afscheiden na afname

bewaring: kamertemp (18-28°) max 48u; ingevroren(<-18°)
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie wekelijks, naar gelang aantal (verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
Antwoordtijd < 2 weken vanaf ontvangst in UZ Gent (verzending wekelijks op woensdagvoormiddag 10h)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke Klinisch bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent; laboratorium klinische chemie
Techniek/methode Immunoassay
Toestel ISYS IDS
Eenheid of kwalitatief µg/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent: http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20P1N...
Cumulregel 77: De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 542673 - 542684, 542695 - 542706 en 541936 - 541940 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 71: Aanrekenbaar aan RIZIV ingeval van klinische tekenen van botpathologie
RIZIV nr 542894-542905
B-waarde 400
Zoektermen P1NP; procollagen type 1 propeptide
Versiedatum 5/08/2022