Back to top

Calcitonine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Botmetabolisme
Code 23500
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten Li-heparinebuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Dagelijks ( verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
Antwoordtijd < 1 week vanaf ontvangst in AZ St-Lucas (verzending wekelijks op woensdag voormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke Klinisch bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling St Lucas Brugge
Techniek/methode chemiluminescentie-immunometrische assay
Toestel Immulite 2000 Xpi
Eenheid of kwalitatief pg/mL
Referentie waarden Zie labogids AZ St-Lucas: https://www.stlucas.be/professionals/voor-artsen/labogidsen/item.aspx?ID...
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel 322: Max. 5 bepalingen bij dynamische test.
RIZIV nr 559296 - 559300
B-waarde 600
Versiedatum 5/08/2022