Back to top

CBG (cortisol bindend globuline) (transcortine)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Endocrinologie
Groep Bijniercortex
Code 23210
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten Li-Heparine-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij 2-8°C
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie 2-Wekelijks (verzending wekelijks op woensdag voormiddag)
Antwoordtijd < 4 weken ( vanaf ontvangst in UZ Gent)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke Klinisch bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent; laboratorium klinische chemie; afdeling Homonologie
Eenheid of kwalitatief µmol/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent
http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20Cor...(CBG)&actie=DETAIL&naam=TR
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel 210: Max. 4 van testen androstenedion, DHEA(S), aldosteron, 11-desoxycorticosteron, 17-hydroxyprogesteron, CBG en vrij cortisol.
96: De verstrekkingen 434696 - 434700, 559370 - 559381, 435853 - 435864 en 559392 - 599403 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
RIZIV nr 434696 - 434700
B-waarde 400
Zoektermen transcortine - Cortisol bindend globuline - CBG
Versiedatum 5/08/2022