Back to top

Malaria antigenen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bloedparasieten
Groep Parasitologie
Code 52510
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA-buis
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 15 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal dient onmiddellijk geanalyseerd te worden
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk, analyse moet gebeuren op vers bloed
Transport voorwaarden Staal onmiddellijk op kamertemperatuur naar labo sturen
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 30 min
24/24uur Ja
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode De BinaxNOW malariatest is een immunochromatografische tset met monoclonale antstoffenvoor detecie van histidine rijk proteîne II antigeen (plasmodium falciparum) en van algemeen malaria antigeen
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Een negatief resultaat sluit een recente infectie met malariaparasieten uit.
Bij een positief resultaat : pl. Falciparum / non pl. Falciparum of menginfectie
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Enkel uitgevoerd na overleg met Klinisch bioloog en behandelende arts
Cumulregel 323: De verstrekkingen 550675 - 550686 en 552016 - 552020 mogen onderling niet worden gecumuleerd

552016 - 552020: RSV - rechtstreeks onderzoek(Nasopharynx aspiraat), Bloedparasieten - Plasmodium antigen sneltest(Bloed), Legionella pneumophila type 1- antigen test(Urine), Giardia lamblia - antigen test(Feces), Cryptosporidium - antigen test(Feces), RSV - rechtstreeks onderzoek(Nasopharynx uitstrijk), Aspergillus antigeen: Galactomannan(Broncho alveolaire lavage), Aspergillus antigeen: Galactomannan(Bloed)

B-waarde 250
Zoektermen malaria sneltest
Versiedatum 22/06/2022