Back to top

Aerobe kweek van slijmvlies/huid monsters

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Wondsecreet/huid
Code 51410
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Slijmvliezen, huiduitstrijk
Recipient voorkeur eSwab Amies
Mininum vereiste volume 1 mL
Speciale afname condities Klinische inlichtingen zijn noodzakelijk voor een goede bacteriologische uitwerking van het staal.
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks 24/24 geënt , de kweken worden dagelijks afgelezen, m.u.v. zon- en feestdagen.
Antwoordtijd 5 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Henri Serruys, Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Microscopie, kweek en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Toestel dentificatie: malditof (Bruker), antibiogram Vitek2C (bioMérieux)
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Clinical Microbiology Procedures Handbook 4th ed. 2016.
Interpretatie De kweek wordt afgewerkt in funktie van de aanwezigheid van potentiële pathogenen en moet beoordeeld worden samen met de symptomen.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie Nee
RIZIV nr 550734-550745, 550852-550863
B-waarde 250-400
Versiedatum 25/08/2022