Back to top

Kweek van anaeroben in etter en vochten

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Varia
Code 51220
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Etter, biopt, aspiraat, vocht
Recipient voorkeur Spuit afgesloten door een dop, steriel potje.
Recipient toegelaten eSwab wisser in Amies milieu (roze dop)
Mininum vereiste volume 1 mL
Speciale afname condities Monsters voor anaerobe kweek mogen niet in contact met zuurstof komen.
Etters en vochten dienen bij voorkeur gepuncteerd te worden met een spuit, na afname moet men naald en mogelijke luchtbellen verwijderen en de spuit afsluiten met een dop. Indien de etter niet kan gepuncteerd worden, dient de etter met een e-swab in amies milieu te worden verzameld.
Weefselstukken worden in een steriel potje overgebracht en in fysiologisch water volledig ondergedompeld.
Transporteer de monsters op kamertemperatuur.
Bewaarcondities en voorbehandeling De voorkeur gaat uit naar bewaring op kamertemperatuur maar omdat de meeste aanvragen voor anaerobe kweek samen gaan met een aerobe kweek krijgt de bewaarmethode voor de aerobe kweek (koelkast) de voorrang.
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks 24/24 geënt , de kweken worden dagelijks afgelezen, m.u.v. zon- en feestdagen.
Antwoordtijd 5 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Kweek en aanrijking. De kweken worden minstens 48 uur geïncubeerd.
Mogelijke interferenties Contact met zuurstof verkleint de kans op groei van anaerobe kiemen. Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Toestel Identificatie: malditof (Bruker), antibiogram Vitek2C (bioMérieux).
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Geen groei. (Clinical Microbiology Procedures Handbook 4th ed., 2016.)
Interpretatie De kweek moet geïnterpreteerd worden in funktie van de klinische toestand van de patiënt, de afnameplaats en het afnamemateriaal.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek (externe aanvragen); Cyberlab Order Entry (interne aanvragen).
RIZIV nr 550756-550760
B-waarde 400
Zoektermen Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium
Versiedatum 25/08/2022