Back to top

Aerobe kweek van lichaamsvochten en weefsels (behalve bloed, cerebrospinaal vocht en urine)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Varia
Code 51210 of 51910
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Geaspireerd vocht, weefselstukje
Recipient voorkeur Geaspireerd vocht in spuit met beschermkap of in steriel potje; weefselstukjes in steriel potje met 1 ml fysiologisch water of op steriel gaasje doordrenkt met fysiologisch water.
Recipient toegelaten Geaspireerd vocht ingespoten in Bactec fles; weefselstukje in droog recipient.
Mininum vereiste volume 5-10 ml vocht
Speciale afname condities Klinische inlichtingen zijn noodzakelijk voor een goede bacteriologische uitwerking van het staal.
Bewaarcondities en voorbehandeling De monsters worden behandeld bij aankomst in het lab.
Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast. Niet laten uitdrogen.
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks 24/24 geënt , de kweken worden dagelijks afgelezen, m.u.v. zon- en feestdagen.
Antwoordtijd minimum 10 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Microscopie, kweek met aanrijking, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Toestel dentificatie: malditof (Bruker), antibiogram Vitek2C (bioMérieux)
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Clinical Microbiology Procedures Handbook 4th ed, 2016.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie neen
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek (externe aanvragen); Cyberlab Order Entry (interne aanvragen).
RIZIV nr 126814-122825, 550373-550384, 550410-550421, 550432-550443
B-waarde 70-300-400-600
Versiedatum 25/08/2022