Back to top

Aerobe kweek van urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Urine
Code 51310
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Midstream urine (zie brochure correcte midstream afname).
Lichaamsmateriaal toegelaten katheter urine, urine via suprapubische punctie, urine uit verblijfsonde, urine collecte d.m.v. pediatrisch zakje (= suboptimaal staaltype).
Recipient voorkeur Steriel potje
Recipient toegelaten Buis
Mininum vereiste volume 3 ml; voorkeur voor 50 ml
Analysevolume 10 µl
Speciale afname condities Urinemonsters worden het best in de vroege morgen afgenomen. Er wordt een mid-stream urine afgenomen, d.w.z. dat tijdens het urineren: het eerste deel van de urine niet opgevangen wordt, maar enkel het middenste deel. Een brochure met de correcte midstream afname bij de vrouw of bij de man kan via het lab worden aangevraagd.
Bewaarcondities en voorbehandeling Indien in urine niet onmiddellijk naar het lab kan gebracht worden, dient de urine bij voorkeur bewaard te worden in een recipiënt met boorzuur.
Urine kan tot 24 uur bewaard worden bij 2-8° C aangezien de numerieke bacteriële aanwezigheid onder die voorwaarden stabiel blijft.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Binnen de 24 u na afname staal en indien de stalen max. 2 u op kamer temperatuur of < 24 u op 4 °C zijn bewaard.
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd. Bacteriën kunnen zich snel delen indien de urine niet gekoeld bewaard of niet onmiddellijk verwerkt wordt, waardoor een vals positieve kweek het resultaat is.
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks 24/24 geënt , de kweken worden dagelijks afgelezen, m.u.v. zon- en feestdagen.
Antwoordtijd 2-5 dagen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Microscopie, kwantitatieve kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Overgroei van begeleidende flora indien het monster niet in de koelkast bewaard wordt.
Toestel dentificatie: malditof (Bruker), antibiogram Vitek2C (bioMérieux)
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Geen groei. Clinical Microbiology Procedures Handbook 4th ed., 2016,
BAPCOC richtlijnen 2017
Interpretatie Het is van groot belang om een urine kweek aan te vragen op basis van urinaire klachten. Het vinden van een geïsoleerde bactiurie wijst niet noodzakelijk op een infectie.
Een kweek als screening voor de opsporing van een urinaire infectie is enkel relevant bij specifieke indicaties (zwangeren, patiënten met anatomische of functionele urinaire afwijkingen, immuun gecompromitteerde patiënten).
Bij ingave graag ook het juiste staaltype vermelden: midstream/ verblijfscatheter/ éénmalige sondage/ suprapubische punctie. Op basis van deze gegevens worden de kweken op een verschillende manier uitgewerkt!
Het aandeel van de urogenitale microbiota en de pathogenen wordt semi-kwantitatief weergegeven door het aantal uit te drukken in Colony Forming Units per mL of CFU/mL.
De resultaten van de kweek kunnen in vijf groepen onderverdeeld worden: 1. geen groei, 2, urogenitale microbiotia en aantal in CFU/mL, 3, overwegend urogenitale microbiotia met mogelijk aanwezigheid van uropathogenen en aantal in CFU/mL, 4, urogenitale microbiotia met uropathogenen en aantal in CFU/mL, 5, pathogenen en aantal in CFU/mL.
Maximum 2 pathogenen met antibiogram worden gerapporteerd. Indien nodig, kan in overleg met klinisch bioloog bijkomende testen worden uitgevoerd.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek (externe aanvragen); Cyberlab Order Entry (interne aanvragen).
RIZIV nr 122533-122544; 549312-549323
B-waarde 90-200
Zoektermen urine
Versiedatum 25/08/2022