Back to top

Kweek van carbapenem resistente Enterobacterales

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Screening
Code 52300
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Rectum eSwab Amies
Lichaamsmateriaal toegelaten Klinische monsters
Recipient voorkeur eSwab Amies
Recipient toegelaten Potje, spuit
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 10 µL
Speciale afname condities Klinische inlichtingen zijn noodzakelijk voor een goede bacteriologische uitwerking van het staal.
Bewaarcondities en voorbehandeling Onmiddellijk naar het laboratorium sturen
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks 24/24 geënt , de kweken worden dagelijks afgelezen, m.u.v. zon- en feestdagen.
Antwoordtijd 3 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Kweek op een selectieve bodem en antibiogram. Bij verdachte isolaten wordt de aanwezigheid van carbapenemasegenen (KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48) door middel van een moleculaire techniekopgespoord.
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Toestel Identificatie: malditof (Bruker), antibiogram Vitek2C (bioMérieux).
Eenheid of kwalitatief Kwalitief
Referentie waarden Niet aanwezig.
Interpretatie Indien een bacterie een carbapenease produceert, kunnen carbapenems niet meer als antibioticum gebruikt worden.
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek (externe aanvragen); Cyberlab Order Entry (interne aanvragen).
RIZIV nr 550373 - 550384
B-waarde 400
Zoektermen CPE, carbapenemase
Versiedatum 25/08/2022