Back to top

Aerobe kweek van expectoraties

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Respiratoir
Code 51110
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Sputum, bronchusaspiraat van niet-geïntubeerde patiënt
Lichaamsmateriaal toegelaten Keelwisser enkel i.g.v. mucovisidose, primaire ciliaire dysfunctie.
Recipient voorkeur Steriel potje
Recipient toegelaten Buis
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume 500 µl
Speciale afname condities Geen speeksel of postnasale secreties "ophoesten". De patiënt diep laten ademhalen en een fluim laten ophoesten in een steriel potje.
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaar sputum bij 2-8°C tot het monster naar het laboratorium getransporteerd word. Stalen mogen maximaal 1 uur op kamertemperatuur verblijven. Maximaal 24 uur bewaren in koelkast alvorens te behandelen.
Transport voorwaarden Een vertraagd transport van het monster kan de oorzaak zijn van het niet kweken van moeilijk groeiende bacterien zoals Streptococcus pneumoniae, en de overgroei door flora van de bovenste luchtwegen.
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks 24/24 geënt , de kweken worden dagelijks afgelezen, m.u.v. zon- en feestdagen.
Antwoordtijd 2-5 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan. niet-correcte afnamen kunnen vals-negatieve kweken geven.
Toestel Identificatie: malditof (Bruker), antibiogram Vitek2C (bioMérieux).
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Clinical Microbiology Procedures Handbook 4th ed, 2016.
Interpretatie Door middel van de Gramkleuring wordt de kwaliteit van het staal beoordeeld. Enkel op een kwalitatief staal wordt de identificatie en antibiogram uitgewerkt. Een positieve kweek met Streptocccus pneumoniae en Haemophilus influenzae kan op een infectie wijzen, maar kan ook gewoon dragerschap zijn. De dominante aanwezigheid van een Gram-negatieve bacil of door Staphylococcus aureus wijst meestal op een infectieus proces. Een negatieve kweek sluit een infectie van de onderste luchtwegen niet uit.
Volledige identificatie en antifungigram van Aspergillus sp. worden enkel na overleg met KB uitgevoerd. Belangrijke pathogenen, maar zeer uitzonderlijk voorkomend en op specifieke vraag opgespoord: Francisella turalensis, Bordetella spp. (bronchiseptica!), Yersinia pestis, Nocardia, B. anthracis, Cryptosporidium neoformans, Neisseria gonorrhoeae.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek (externe aanvragen); Cyberlab Order Entry (interne aanvragen).
RIZIV nr 126814-122824;550336-550340
B-waarde 90-300
Zoektermen pneumonie
Versiedatum 25/08/2022