Back to top

Opsporen van Clostridium difficile en toxine A&B

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Maag-darmpathogenen
Code 51520
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vers en vloeibaar faeces staal (= het staal neemt de vorm van het recipiënt aan).
Lichaamsmateriaal toegelaten Bevroren fecale monsters
Recipient voorkeur Steriel potje
Mininum vereiste volume 1 gram
Analysevolume 2 mm of 25 µl
Speciale afname condities Niet uitgevoerd bij patiënten jonger dan 2 jaar; bij jonge kinderen bestaat een hoge graad van kolonisatie door C. difficile.
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal kan bewaard worden bij 2-8°C, bij voorkeur test uitvoeren binnen de 24u.
Staal invriezen (bij ≤ -10°C) wanneer de test niet binnen de 72u kan uitgevoerd worden.
Verboden: Faeces die behandeld zijn met formol of alcohol.
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Op weekdagen van 8:30 tot 16:30 en op zaterdag van 8:30 tot 12:00
Antwoordtijd 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Quik Chek Complete immunoassay voor opsporen Clostridium difficile GDH en zijn toxines A en B. Kweek
Mogelijke interferenties Faeces met een hoog vetgehalte, faeces die meer dan 1 dag bij kamertemperatuur bewaard werden.Sommige C. sordelii kunnen een vals positief resultaat geven ten gevolge van de productie van "immunologically related toxins"
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Afwezigheid van toxine procucerende Clostrium difficile (Clinical Microbiology Procedures Handbook 4th ed., 2016)
Interpretatie Indien antigeen en toxine beiden positief of negatief zijn, wordt het resultaat als positief of negatief geïnterpreteerd. Indien het antigeen positief is en het toxine negatief, of andersom, wordt een kweek ingezet. Na groei worden de testen herhaald. Bij twijfel kan een moleculaire detectie van toxine genen aangevraagd worden.
Patiënten met een positief resultaat onder antibioticatherapie zonder symptomen worden niet binnen de 2 weken opnieuw gescreend, om vals positieve resultaten te vermijden.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek.(externe aanvragen); Cyberlab Order Entry (interne aanvragen).
RIZIV nr 549850-549861
B-waarde 800
Zoektermen Clostridium difficile, colitis, toxine
Versiedatum 25/08/2022