Back to top

Opsporen van bacteriële darmpathogenen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Maag-darmpathogenen
Code 51510
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Faeces
Lichaamsmateriaal toegelaten Anale wisser, luiers, duodenaal, colostomie en ileostomie monsters
Recipient voorkeur Steriel potje
Recipient toegelaten Andere afgesloten recipiënten
Mininum vereiste volume 1 gram
Analysevolume 1 gram
Speciale afname condities Om de gevoeligheid van de opsporing van darmpathogenen te verhogen, is het aangeraden om monsters op drie verschillende dagen af te nemen. Recipiënten die gebruikt worden voor onderzoek op parasieten in faeces, zijn niet geschikt voor de kweek van bacteriële darmpathogenen,
Bij patiënten die langer dan 3 dagen gehospitaliseerd zijn, heeft een opsporing van darmpathogenen geen zin; een nosocomiale infectie door Salmonella, Shigella, Yersinia en Campylobacter is uiterst zeldzaam,
Klinische inlichtingen zijn noodzakelijk voor een goede bacteriologische uitwerking van het staal.
Bewaarcondities en voorbehandeling Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast. Darmpathogenen kunnen relatief snel buiten het lichaam afsterven.
Transport voorwaarden Verse monsters moeten binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd en verwerkt worden. Gekoeld bij 4°C mag het monster binnen 24 uur in het laboratorium afgeleverd worden,
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks 24/24 geënt , de kweken worden dagelijks afgelezen, m.u.v. zon- en feestdagen.
Antwoordtijd 3-7 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Kweek en aanrijking, identificatie en gevoeligheidsbepaling van de volgende darmpathogenen: Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Camylobacter sp., Edwardsiella tarda, Aeromonas sp. en Pleisiomonas shigelloides.
Mogelijke interferenties Laattijdig ongekoeld insturen van het monster geeft een lagere opbrengst in de opsporing van o.a Shigella.
Toestel Identificatie: malditof (Bruker). Antibiogram: Vitek2C (bioMérieux).
Referentie waarden Geen pathogenen gekweekt. (Clinical Microbiology Procedures Handbook 4th ed., 2016.)
Interpretatie De kweek van 1 monster heeft een sensitiviteit van 95% in het opsporen van darmpathogenen die enterocolitis veroorzaken.
Antibiotica therapie wordt voorbehouden voor: kinderen < 1 jaar, ouderen vanaf 65 jaar, immuungecompromitteerde patiënten, bacteriëmie, een infectie met ernstige bloederige diarree of een aanslepende infectie.
Volgende onderzoeken kunnen op specifieke aanvraag gebeuren: opsporen van E. coli type 0157:H7 , M. tuberculosis , L. monocytogenes , C. perfringens.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek (externe aanvragen); Cyberlab Order Entry (interne aanvragen).
RIZIV nr 549835-549846; 550734-550745
B-waarde 600
Versiedatum 25/08/2022