Back to top

Aerobe kweek van intravasculaire katheters

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Katheter
Code 51A10
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Arterieel, centraal veneuse katheters (jugularis, subclavia), port-a-cath, femoralis, Swann-Ganz, dialyse katheter, perifeer, …
Recipient voorkeur Steriel potje
Speciale afname condities Bij vermoeden van een kathetersepsis, gelijktijdig bloedkweken afnemen, via de catheter en via een perifere afname, voor toediening van antibiotica.
Klinische inlichtingen zijn noodzakelijk voor een goede bacteriologische uitwerking van het staal.
Bewaarcondities en voorbehandeling De monsters worden behandeld bij aankomst in het lab.
Transport voorwaarden De tip van de katheter moet steriel verwijderd worden. Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname in het labo afgeleverd.
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks 24/24 geënt , de kweken worden dagelijks afgelezen, m.u.v. zon- en feestdagen.
Antwoordtijd <5 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Rolplaat methode, aerobe kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
Toestel Identificatie: malditof (Bruker), antibiogram Vitek2C (bioMérieux).
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Clinical Microbiology Procedures Handbook 4th ed, 2016.
Interpretatie Groei van >15 CFU van een kathetersegment van 5 cm is suggestief voor de bacteriële kolonisatie van de katheter.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek (externe aanvragen); Cyberlab Order Entry (interne aanvragen).
RIZIV nr 550734-550745
B-waarde 400
Versiedatum 25/08/2022