Back to top

Aerobe kweek van broncho-alveolaire lavage

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Bronchopulmonair
Code 51110 en 51120
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur BAL
Recipient voorkeur Steriel potje
Recipient toegelaten buis
Mininum vereiste volume 1 ml; Indien ook moleculaire onderzoek, mycobacterieonderzoek, Pneumocystis jirovecii...aangevraagd wordt, moet een groter volume afgeleverd worden.
Analysevolume 500 µl
Speciale afname condities Klinische inlichtingen zijn noodzakelijk voor een goede bacteriologische uitwerking van het staal.
Bewaarcondities en voorbehandeling De monsters worden behandeld bij aankomst in het lab.
Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur en gekoeld in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks 24/24 geënt , de kweken worden dagelijks afgelezen, m.u.v. zon- en feestdagen.
Antwoordtijd 2-5 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Microscopie, kwantitatieve kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan. Niet correct afgenomen BAL
Toestel Identificatie: Malditof (Bruker), antibiogram : Vitek2C (bioMérieux).
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Geen groei. Clinical Microbiology Procedures Handbook 4th ed, 2016.
Interpretatie Een druppel broncho-alveolaire lavage wordt op selectieve bodems met een 10 µL loop geënt. De aanwezigheid van mogelijk pathogene kiemen wordt semi kwantitatief afgelezen, beoordeeld en gerapporteerd. De afname van een BAL is de meest betrouwbare methode om de diagnose van een pneumonie te stellen. Een kiem met een concentratie van > 10 000 CFU/mL is de vermoedelijke oorzaak van een pneumonie.
BAL is ook een goed monster voor het opsporen van anaeroben (sputum en bronchusaspiraat niet).
Indien er een vermoeden is van een zeldzame verwekker van een pneumonie, dient het lab of de klinisch bioloog gecontacteerd te worden.
Belangrijke pathogenen, maar zeer uitzonderlijk voorkomend en op specifieke vraag opgespoord: Francisella turalensis, Bordetella spp. (bronchiseptica!), Yersinia pestis, Nocardia, B. anthracis, Cryptosporidium neoformans, Neisseria gonorrhoeae.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek (externe aanvragen); Cyberlab Order Entry (interne aanvragen).
RIZIV nr 550351-550362
B-waarde 450
Zoektermen Lavage, BAL, pneumonie
Versiedatum 25/08/2022