Back to top

Kweek van micro-organismen in bloed

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Bacteriologie
Groep Bloed
Code 51010 en 51020
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten Beenmerg
Recipient voorkeur Bloedkweekfles met blauw-grijze dop (BD Bactec Plus Aerobic/F) en met oranje dop (BD Bactec Anaerobic/F) voor volwassenen, bloedkweekfles met roze dop (BD Bactec Peds plus/F) voor kinderen.
Mininum vereiste volume Volwassenen 8 à 10 mL per fles, Kinderen 1 à 3 mL en neonaten 0,5 mL (maximaal 1% van totale bloedvolume) per fles.
Speciale afname condities Neem minimum 2 koppels per dag af (1 koppel = 1 aerobe fles en 1 anaerobe fles) en maximum 3 koppels per dag. Pas een correcte huiddesinfectie toe. Voorkeur afname via een veneuze of arteriële punktie. Afname via een katheter verhoogt het risico op contaminanten. Indien bloed toch via een katheter afgenomen wordt, moet de 2de afname via een venepunktie gebeuren. Steeds afname plaats (centrale of perifere katheter, PAC, arteriële lijn) melden.
Klinische inlichtingen zijn noodzakelijk voor een goede bacteriologische uitwerking van het staal.
Bewaarcondities en voorbehandeling Steeds onmiddellijk naar het lab sturen.
Maximaal 4 uur bij kamertemperatuur, langdurig laten staan van de bloedkweekflessen bij kamertemperatuur, vermindert de kans op de detectie van micro-organismen.
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks 24/24 geënt , de kweken worden dagelijks afgelezen, m.u.v. zon- en feestdagen.
Antwoordtijd 5 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Evelyne Vanderstraeten
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde;Activiteitencentrum HS; Werkpost Microbiologie
Techniek/methode Kweek in BactecFX incubator; de incubatieduur is standaard 5 dagen; bij sommige moeilijk kweekbare of traaggroeiende microorganismen kan de incubatieduur verlengd worden; neem hiervoor contact op met de dienstdoend klinisch bioloog.
Mogelijke interferenties Lange tijd tussen afname en inbrengen van de flessen in het toestel kunnen vals negatieve resultaten geven
De flessen van langzaam groeiende micro-organismen moeten langer dan 5 dagen geincubeerd worden. Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Toestel Incubator: BactecFX( BD). Identificatie: malditof (Bruker). Antibiogram: Vitek2C (bioMérieux).
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Geen groei. (Clinical Microbiology Procedures Handbook 4th ed., 2016.)
Interpretatie De resultaten moeten geverifieerd worden aan de klinische toestand van de patient. De aanwezigheid van coagulase negatieve stafylokokken, viridans streptokokken en andere huidmicrobiota uit 1 enkele afname wijst vaak op contaminatie tijdens de afname. De aanwezigheid van gisten en Gram-negatieve bacillen zijn steeds als significant te beschouwen en moeten behandeld worden.
Cultuur van beenmerg dient te worden voorbehouden voor volgende specifieke pathogenen: Brucella, Salmonella, Listeria, fungi en mycobacteriën.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor microbiologische diagnostiek. (externe aanvragen); Cyberlab Order Entry (interne aanvragen).
RIZIV nr 549010-549021, 549032-549043, 550734-550745, 550852-550863
B-waarde 600
Zoektermen sepsis, bacteriëmie, hemoculturen, bloedkweken
Versiedatum 25/08/2022