Back to top

Myositis panel

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code 25096
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 15 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma binnen 8 uur na afname afscheiden

Bewaring: kamertemperatuur (18-28°C) max 8 uur; koel (2-8°C) max 14 dagen; ingevroren (<-20°C) onbeperkt
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie 2 wekelijks
Antwoordtijd 2 weken
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Auto-immuniteit
Toestel EUROBlotMaster + EUROLineScan (EUROIMMUN)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Wordt ingezet bij patiënten die klinisch specifieke myositis klachten vertonen:

Mi-2 : hoog specifiek voor dermatomyositis met hypertrofische nagels. Ook geassocieerd met idiopatische myositis en ook bij geassocieerde polymyositis. <BR>
Ze kunnen in een vroeg stadium van DM worden gedetecteerd en hebben een gunstige prognose. <BR>
Ze kunnen echter ook geassocieerd voorkomen bij neoplasie ( vb. borst- of coloncarcinoma).<BR>
Mi2 alfa :zie Mi-2 <BR>
Mi2 beta : meer frequent gevonden bij DM geassocieerd met neoplasie ( vb. borst- of coloncarcinoma).<BR>
TIF1g : geassocieerd met DM en neoplasie (vb. pancreascarcinoma).<BR>
MDAS: geassocieerd met DM, hoogspecifiek voor klinisch amyopatische DM of <BR>
DM geassocieerd met interstitieel longlijden.<BR>
NXP2: geassocieerd met juviniele PM/DM.<BR>
Deze vorm is gekenmerkt door bijhorende calcinosis en meer bepaald in ernstige en chronische vormen.<BR>
Bij volwassenen dikwijls geassocieerd met neoplasie ( borst, uterus en pancreas).<BR>
SAE: geassocieerd met DM ( hoogspecifiek) en DM geassocieerd met interstitieel longlijden (volwassene).<BR>
Ku : geassocieerd met PM-scleroderma overlap syndroom.<BR>
geassocieerd met SLE (prevalentie 10%) met butterfly rash.<BR>
40% van de patiënten met + Ku-antilichamen vertonen symptomen van myositis of systhemische sclerose<BR>
(met fibrose van de huid, de gewrichten en de slokdarm, hart, longen en nieren.
Anti-Ku : antilichamen kunnen ook voor komen bij sjögren syndroom <BR>
Pm-Scl100/PM-Scl175 :geassocieerd met een overlap synroom polymyositis-dermatomyositis en systemische sclerose.<BR>
Er is geen correlatie tussen de concentratie en de ziekte activiteit. Deze auto-antilichamen worden alleen bij Kaukasische origine gevonden<BR>
Jo-1 : geassocieerd met polymyositis (prevalentie van 25-55% en een specificiteit van 100%<BR>
SRP: geassocieerd met polymyositis ( prevalantie 5%/specificiteit 90%)<BR>
Het is een specifieke merker voor necrotiserende myopathie (anti-SRP syndroom) met symptomen : acute proximale symmetrische skeletspierzwakte en spierpijn <BR>
(inclusief hartspier). Extramuscumaire tekens kunnen interstitiële longziekten zijn.<BR>
PL-7 : geassocieerd met myositis ( prevalentie : 3-6% )<BR>
PL-12: geassocieerd met myositis ( prevalentie : 3% )<BR>
EJ : Diagnostische merker voor polymyositis ( prevalentie : 1-3%)<BR>
OJ : geassocieerd met (poly)myositis ( prevalentie : 3% )<BR>
Ro-52 :Gedecteerd bij myositis patiënten (prevalentie : 25% ), anti Ro-52 komt ook voor bij reumatische en niet-reumatische aandoeningen<BR>
ze spelen ook een belangrijke rol bij neonatale lupus en congenitale hartblok<BR>

Deelname EKE IFQ Lubbeck (1/jaar)
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie
Cumulregel Max 1
RIZIV nr 556054-556065
B-waarde 700
Versiedatum 26/07/2022