Back to top

Lever auto-immuniteit (ALD)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code 25088
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 15 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma binnen 8 uur na afname afscheiden

Bewaring: kamertemperatuur (18-28°C) max 8 uur; koel (2-8°C) max 14 dagen; ingevroren (<-20°C) onbeperkt
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie 2 wekelijks
Antwoordtijd 2 weken
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Auto-immuniteit
Toestel EUROBlotMaster + EUROLineScan (EUROIMMUN)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Wordt uitgevoerd indien antistoffen worden gevonden bij immunoflurescnetie (AC-6, AC-7, AC-11, AC-12, AC-21)

AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gp210 : sterke associatie met primaire biliaire cirrose
LKM-1, SLA/LP, LC-1 : sterke associatie met auto-immune hepatitis
Ro-52 : sterke associatie met auto-immune hepatitis en reumatische ziekten

Deelname EKE IFQ Lubbeck (1/jaar)
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie
RIZIV nr 556054-556065
B-waarde B700
Versiedatum 26/07/2022