Back to top

Anti-dsDNA IgG

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code 25070
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Zie Anti-dsDNA IgG Activiteitencentrum Sint-Jan
http://www.azsintjan.be/nl/labogids/sint-jan-644/auto-immuniteit-1909/sy...
Speciale afname condities Deze confirmatietest wordt automatisch uitgevoerd wanneer de blottest positief is
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Accreditatie Neen
RIZIV nr 556032-556043
B-waarde 350
Versiedatum 26/07/2022