Back to top

Anti cytoplasmatische antistoffen (ACA)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code 25020
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 ml
Analysevolume 15 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma binnen 8 uur na afname afscheiden

Bewaring: kamertemperatuur (18-28°C) max 8 uur; koel (2-8°C) max 14 dagen; ingevroren (<-20°C) onbeperkt
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie 2 wekelijks
Antwoordtijd 2 weken
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Auto-immuniteit
Techniek/methode immunofluorescentie
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief - titer
Referentie waarden Negatief: titer < 1/80

positief: titer > = 1/80
Interpretatie Bij een positief resultaat en in functie van het IF patroon (cytoplasmafluorescntie) wordt een blottest ingezet met target Antigenen voor verdere idetificatie en pathologie-associatie.<BR>AC-code Patroon confirmatie blot
AC-15,16,17 Fibrillair Geen blottest
AC-15td> Fibrillair lineair (anti-actine)td> Geen blottest
AC-16 Fibrillair filamenteus (anti-vimentine of anti-tropomyosine)td> Geen blottest
AC-17 Fibrillair segmentaal (anti-vinculine) Geen blottest
AC-18,19,20 Gespikkeldtd> Cytoplasma blot (CYTO)
AC-18 Discrete dots (anti-lysosoom of anti-peroxisoom) Geen blottest
AC-19 Dicht fijn gespikkeld Cytoplasma blot (CYTO)
AC-20 Fijn gespikkeld Cytoplasma blot (CYTO)
AC-21 Reticulair (anti-mitochondriaal) Lever auto immuniteit (ALD)
AC-22 Golgi-achtig Waarde kolom3 Geen blottest
AC-23 Staafjes en ringen (Rings and rods) Geen blottest
AC-xx Onbekend patroon Geen blottest

Cytoplasma blot: AMA-M2, M2-3E, Rib.P, Ro-52, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Jo-1
Lever auto immuniteit (ALD): AMA-M2,, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP ,Ro-52

Anti golgi-apparaat : weinig specifiek , voorkomend bij LED en Sjögren syndroom.
Anti- lysosoom : geen klinische betekenis
Anti F-actine : associatie met Autoimmune hepatitis.
Anti-vimentine : geen klinische associatie gekend.
Rings and rods : gevonden bij hepatitis C infecties ( behandeld met interferon alfa of ribaverine.

Voor patiënten die klinisch specifieke myositis klachten vertonen kan een Myositis blotingezet worden:
Myositis blot : Mi-2alfa, Mi-2beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl-100, PM-Scl-75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52.

Deelname EKE Sciensano (1/jaar); IFQ Lubbeck (2/jaar)
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie
Cumulregel max 1
RIZIV nr 555995-556006
B-waarde 200
Versiedatum 26/07/2022