Back to top

Anti-CCP

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code 25010
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 22 µL testvolume
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring serum: kamertemperatuur (18-28°C) max 8 uur; koel (2-8°C) max 2 dagen; ingevroren (<-20°C) onbeperkt
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 1 week
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Apr. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost chemie
Techniek/methode Fluoro-Enzyme-immunoassay (FEIA)
Mogelijke interferenties Sterk lipemisch of troebel serum.
Toestel Phadia 250
Eenheid of kwalitatief U/mL
Referentie waarden Negatief < 7 U/mL

Borderline 7 tot 10 U/mL

Positief > 10 U/mL
Interpretatie opsporen van anti-CCP (gecitrullineerde peptiden) voor vroegdiagnostiek van reumatoïde artritis.
Deelname EKE Sciensano
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie
Diagnoseregel Slechts éénmaal per jaar bij reumatoide polyartritis
RIZIV nr 556555-556566
B-waarde 500
Versiedatum 26/07/2022