Back to top

ANCA

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code 25085
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 110 µL (10 µL screening + 100 µL identificatie en titerbepaling)
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring serum: kamertemperatuur (18-28°C) max 8 uur; koel (2-8°C) max 2 dagen; ingevroren (<-20°C) onbeperkt
Bewaring: kamertemperatuur (18-28°C) max 8 uur; koel (2-8°C) max 14 dagen; ingevroren (<-20°C) onbeperkt
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie 2 wekelijks
Antwoordtijd 2 weken
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Auto-immuniteit
Techniek/methode Immuunfluorescentie op ethanol gefixeerde neurofielen. <BR>
Positieve stalen in ethanol worden in een zelfde tijd verder geëvalueerd op formaline gefixeerde neutrofielen <BR>
en op hep -2 cellen ( interferentie van positieve ANF) om positiviteit te bevestigen.
Mogelijke interferenties sterke hemolyse of lipemie kunnen minder betrouwbare resultaten geven
Toestel Microscoop Primo Star iLED (Zeiss)
Eenheid of kwalitatief Titer
Referentie waarden Negatief: titer < 1/20

positief: titer >= 1/20
Interpretatie Het opzoeken van ANCA (anti-neutrofielen cytoplasma antistoffen) is een belangrijk deel in het onderzoek (screening) <Br>
van patiënten waarbij men een vermoeden heeft van een Wegener granulomatosis of andere gerelateerde vasculitis.<BR>
Het cytoplasmatische (c-ANCA) immunofluorescentie patroon is geassocieerd met Wegener granulomatose met polyangiitis; <BR>
het perinucleaire (p-ANCA) patroon is geassocieerd met Churg-Strauss syndroom, microscopische polyangiitis, <BR>
polyarteritis nodosa (PAN), snelle progressieve glomerulonefritis en RA.<BR>
Bij een positief resultaat zal een typering gebeuren door een MPO/PR3 blot.
Deelname EKE Sciensano (1/jaar); IFQ Lubbeck (1/jaar)
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie
RIZIV nr 556371 556382
B-waarde B300
Versiedatum 26/07/2022