Back to top

Anti-gestreepte spier

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Neurologie
Code 25254
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Speciale afname condities geen zwaar gehemolyseerde, lipemische of microbiëel gecontamineerde stalen
Bewaarcondities en voorbehandeling Koelkast - staal onmiddellijk centrifugeren
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie wekelijks (in batch) (verzending wekelijks op woensdag voormiddag)
Antwoordtijd < 2 weken vanaf ontvangst in UZ Leuven
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke klinisch bioloog van UZ Leuven klinische biologie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven Laboratorium
Techniek/methode Indirecte immuunfluorescentie
Toestel Bio-Rad PHD system
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie
Cumulregel max 4
RIZIV nr 555951 - 555962
B-waarde 300
Versiedatum 26/07/2022