Back to top

anti- Glomerulaire basale membraan (GBM)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Nefrologie
Code 25136
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal dadelijk centrifugeren om hemolyse te verkomen en aliquoteren.
Geen zwaar gehemolyseerde, lipemische of microbiëel gecontamineerde sera sturen
Diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden ingevroren
Analyse frequentie wekelijks (in batch) (verzending wekelijks op woensdag voormiddag)
Antwoordtijd < 2 weken vanaf ontvangst in UZ Leuven
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke klinisch bioloog van UZ Leuven klinische biologie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ leuven Laboratorium
Techniek/methode Fluoro enzyme immunoassay
Toestel ImmunoCAP 250 (Thermo Fisher Scientific)
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie
Cumulregel Maximum 4 orgaanspecifieke antistoffen worden door het RIZIV terugbetaald
RIZIV nr 555951-555962
Versiedatum 26/07/2022