Back to top

Anti-mitochondriën antistoffen (AMA)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Hepatologie
Code 25130
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 10 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma binnen 8 uur na afname afscheiden

Bewaring: kamertemperatuur (18-28°C) max 8 uur; koel (2-8°C) max 14 dagen; ingevroren (<-20°C) onbeperkt
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Wekelijks (bij voldoende stalen)
Antwoordtijd 1 mnd
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Auto-immuniteit
Techniek/methode Indirecte immuunfluorescentie (vier weefsels : nier/lever/maag/gladde spier)
Toestel Microscoop Primo Star iLED (Zeiss)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Negatief
Interpretatie compatibel met Primaire biliaire crrose
De test wordt bevestigd met een leverblot ALD - M2
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie
Cumulregel Maximum 4 orgaanspecifieke antistoffen worden door het RIZIV terugbetaald
RIZIV nr 555951-555962 / 555973-555984
B-waarde B300 of B450
Versiedatum 26/07/2022