Back to top

Anti-Saccharomyces cerevisae antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Gastroenterologie
Code 25112
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal dadelijk centrifugeren om hemolyse te verkomen en aliquoteren.
Geen zwaar gehemolyseerde, lipemische of microbiëel gecontamineerde sera sturen
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie wekelijks (in batch) (verzending wekelijks op woensdag voormiddag)
Antwoordtijd < 2 weken vanaf ontvangst in UZ Leuven
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke klinisch bioloog van UZ Leuven klinische biologie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ leuven Laboratorium
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie
Versiedatum 26/07/2022