Back to top

Anti-bijnier

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Auto-immuniteit
Groep Endocrinologie
Code 25114
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie vrijdag (verzending wekelijks op woensdag voormiddag)
Antwoordtijd < 4 weken
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke klinisch bioloog van UZ Leuven klinische biologie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven Laboratorium
Techniek/methode immuunfluorescentie
Toestel BIO-RAD - PHD SYSTEM
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie
Cumulregel Maximum 4 orgaanspecifieke antistoffen worden door het RIZIV terugbetaald
RIZIV nr 555951-555962
B-waarde B 300
Zoektermen 21 OH-ase antistoffen
Versiedatum 26/07/2022