Back to top

Morfologie

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Andrologie
Groep Reproductieve technieken
Subgroep Microscopisch onderzoek
Code 3000
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur vers anterograad
Recipient voorkeur steriel recipiënt
Analysevolume 10 µl
Speciale afname condities 1) 3 tot 5 dagen seksuele onthouding voor aanmaak monster 2) deksel van steriele potje losdraaien zonder openen 3) urine lozen 4) de handen goed wassen 5) genitaliën goed wassen met water en zeep, de zeep afspoelen en afdrogen 6) het zaadstaaltje opwekken door middel van masturbatie en volledig opvangen in het potje. 7) Onmiddellijk het potje goed dichtdraaien. 8) hou het monster op lichaamstemperatuur tot afgifte op laboratorium.
Bewaarcondities en voorbehandeling Monster binnen de 30 min afleveren op het labo (route 250).Aanvraag moet bij afgifte correct ingevuld zijn en vergezeld van een corret vignet (verkrijgbaar aan het onthaal van ziekenhuis)
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Transport op lichaamstemperatuur. Vermijd koude temperaturen!
Analyse frequentie Deze analysen worden enkel uitgevoerd na afspraak op werkdagen (059/55.58.67):
- Fertiliteit en Vasostomie: van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8u30 en 12u.
- Na vasectomie: van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8u30 en 16u.
Antwoordtijd 1 week
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode Microscopisch
Toestel axioskop 40 ( Zeiss)
Eenheid of kwalitatief percentage
Referentie waarden > 4% - WHO 2010
Interpretatie < 4% : teratozoöspermie
Deelname EKE Sciensano (3/jaar)
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier HSALFAB00007 Aanvraagformulier andrologie HS
RIZIV nr 550034
B-waarde B-350
Versiedatum 1/07/2022