Back to top

Totaal IgE

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Allergie
Groep Allergologie
Code 24600
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten Li-Heparinebuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 240 µL (40 µL testvolume + 200 µL doodvolume)
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring: koel ( 2-8°C) max 7 dagen; ingevroren (-20°C) onbeperkt
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <1wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 1 week
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Apr. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS: Werkpost chemie
Techniek/methode RAST (Radio Allergo AbSorbent Test)
Toestel ImmunoCAP 250 (Phadia)
Eenheid of kwalitatief kU/L
Referentie waarden 3 maand: <5.2

6 maand: <9.2

9 maand: <16.4

1 jaar: <22.6

2 jaar: <29.2

3 jaar: <51.7

4 jaar: <72.0

5 jaar: <90.0

6 jaar: <108.0

7 jaar: <126.0

8 jaar: <142.0

9 jaar: <160.0

10 jaar: <176.0

11 jaar: <192.0

>12 jaar: <114.0
Interpretatie Hoge concentraties van IgE wijzen op een hoge waarschijnlijkheid van atopie doch normale concentraties van IgE sluiten atopie ook niet uit. Parasitaire infecties, aspergillus, drug-geïnduceerde eosinofilie of koorts, congenitale immunodeficiëntie syndromen (hyper IgE syndroom, Wiskott-Aldrich syndroom, IgA deficiënties) en immunologische huidreacties kunnen totaal IgE in serum polyclonaal doen stijgen.
Deelname EKE sciensano 4/jaar
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
Cumulregel maximum 6 allergeenspecifieke IgE antistoffen mogen worden bepaald op hetzelfde staal.
RIZIV nr 556253-556264
B-waarde 250
Versiedatum 22/09/2022