Back to top

Mengsel van epithelen ex1 (e1, e3, e4, e5)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Allergie
Groep Allergologie
Subgroep Mengsels
Code IgE_ex1
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serumbuis
Recipient toegelaten Li-Heparinebuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 240 µL (40 µL testvolume + 200 µL doodvolume)
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring: koel ( 2-8°C) max 7 dagen; ingevroren (-20°C) onbeperkt
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <1wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 1 week
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Apr. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS: Werkpost chemie
Techniek/methode RAST (Radio Allergo AbSorbent Test)
Toestel ImmunoCAP 250 (Phadia)
Eenheid of kwalitatief kU/L
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Mengsel van e1, e3, e4 en e5 respectievelijk: epitheel van kat, paard, rund en hond
Let op: De mate van positiviteit voor multi-allergeen mengsels correleert niet met de cumulatieve mate van positiviteit voor het betreffende enkelvoudig allergeen.
Deelname EKE sciensano 4/jaar
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
Cumulregel maximum 6 allergeenspecifieke IgE antistoffen mogen worden bepaald op hetzelfde staal.
RIZIV nr 556275-556286
B-waarde 250
Versiedatum 22/09/2022