Back to top

Complement C1q

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene immunologie
Groep Immuundeficiëntie
Code 24870
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 1 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal dadelijk centrifugeren en serum invriezen
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie op donderdag (verzending op woensdag voormiddag)
Antwoordtijd 1 week na ontvangst in UZ Leuven
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke klinisch bioloog van UZ Leuven
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven
Techniek/methode Nefelometrie - Dako
Toestel IMMAGE 800 (Beckman Coulter)
Eenheid of kwalitatief g/L
Referentie waarden 0,10-0,25
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
Diagnoseregel Diagnoseregel 44: aanrekenbaar aan RIZIV indien totaal hemolytisch complement < 20%
RIZIV nr 556194-556205
B-waarde 1000
Versiedatum 5/08/2022