Back to top

Complement C1 Esterase inhibitor functioneel

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene immunologie
Groep Immuundeficiëntie
Code 24874
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur EDTA-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 1 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal dadelijk centrifugeren en plasma invriezen
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie op maandag (verzending op woensdag voormiddag)
Antwoordtijd 1 week na ontvangst in UZ Leuven
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke klinisch bioloog van UZ Leuven
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven
Techniek/methode optiche densiteit- kinetisch
Toestel BCS-XP (Siemens Medical Solutions Diagnostics - Dade Behring)
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
RIZIV nr 556172-556183
B-waarde 250
Versiedatum 5/08/2022