Back to top

Totaal complement activiteit (CH50)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene immunologie
Groep Immuundeficiëntie
Code 24876
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serumbuis op ijs
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 1 mL
Speciale afname condities Staal op ijs naar het labo brengen
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in diepvries; Drie fracties invriezen (ook wanneer CH50 de enige aangevraagde test is).
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie wekelijks (verzending op woensdag voormiddag)
Antwoordtijd 1 week na ontvangst in UZ Gent
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke klinisch bioloog van UZ Gent
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent Laboratorium De Pintelaan 185, 9000 Gent
Techniek/methode Liposome Immunoassay (LIA)
Mogelijke interferenties hemolyse
Toestel Roche P-modular
Eenheid of kwalitatief U/mL
Referentie waarden 23-63
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
RIZIV nr 556150-556161
B-waarde 250
Versiedatum 5/08/2022