Back to top

Calprotectine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene immunologie
Groep Gastro-intestinale immunologie
Code 27810
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur faeces
Recipient voorkeur Niet steriel potje
Mininum vereiste volume 1g
Analysevolume 1g
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <3dagen
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Elke werkdag
Antwoordtijd 1-3d
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Hematologie
Techniek/methode ELISA
Toestel Quantum Blue (Bühlmann Laboratories AG)
Eenheid of kwalitatief µg/g feces
Referentie waarden <51mg/kg
Interpretatie Calprotectine is een bijzonder stabiel zink- en calciumbindend eiwit met bactericiede en pro-apoptotische activiteit. Het maakt tot 60% van de cytosolische eiwitten uit in neutrofiele granulocyten en kan bijgevolg worden gebruikt als een surrogaatmerker voor intestinale inflammatie.
Uit de literatuur blijkt dat calprotectine een bijzonder sensitieve merker is voor organische darmpathologie (sensitiviteit tot >90%), wat toelaat een bepaling van calprotectine te gebruiken bij differentiaal diagnostische problemen – functionele versus organische darmpathologie. In geval van een negatief resultaat kan een invasieve en dure coloscopie worden uitgesteld.
De hoge sensitiviteit gaat echter gepaard met een lage specificiteit: verhoogde calprotectinewaarden worden gevonden bij elke vorm van intestinale inflammatie (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, darminfecties…), maar ook bij polypose en colorectale carcinomen. Vals positieve resultaten worden gezien bij NSAID gebruik en cirrose.
Verder vertoont calprotectineconcentratie een significante correlatie met endoscopische en histologische ziekteactiviteit, wat suggereert dat deze merker kan gebruikt worden in de klinische follow-up van patiënten met inflammatoire darmpathologie
Deelname EKE Instand (1/jaar)
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 544751-544762
B-waarde B 1600 (Buiten nomenclatuur: € 30)
Versiedatum 5/08/2022