Back to top

Anti-intrinsic factor

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene immunologie
Groep Gastro-intestinale immunologie
Code 25108
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur Serumbuis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal dadelijk centrifugeren om hemolyse te verkomen en aliquoteren.
Geen zwaar gehemolyseerde, lipemische of microbiëel gecontamineerde sera sturen.
Staal gekoeld bewaren 2-8°C.
Geen zwaar gehemolyseerde, lipemische of microbiëel gecontamineerde sera sturen.
Bewaren Koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag periode afname-bijaanvraag <2wkn
(bewaring serum 2°C-8°C)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie op maandag (verzending op woensdag voormiddag)
Antwoordtijd 1 week na ontvangst in UZ Leuven
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijk klinisch bioloog van UZ Leuven
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven
Techniek/methode Fluoro enzyme immunoassay
Mogelijke interferenties hemolyse en lipemie
Toestel ImmunoCAP 250 (Thermo Fisher Scientific)
Eenheid of kwalitatief kU/L
Referentie waarden negatief: <12

zwak positief: 12-18

positief: >18
Interpretatie antistoffen tegen intrinsiek factor, pernicieuze anemie
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
RIZIV nr 556356-556360
B-waarde 450
Versiedatum 5/08/2022