Back to top

Witte bloedcellen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Cytologisch onderzoek lichaamsvocht
Subgroep Cytologisch onderzoek vocht
Code 11115
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Lichaamsvocht: pleura, ascites, lamelle
Recipient voorkeur Steriel droog potje
Recipient toegelaten Steriel droge buis
Mininum vereiste volume 0,5 mL vocht
Analysevolume 200 µL vocht
Speciale afname condities Geen formol toevoegen
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 2 uur worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 24u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 2 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode DC detectiemethode (XN-1500)
Mogelijke interferenties Niet-hematologische cellen (maligne, mesotheel, epitheel…) kunnen verkeerdelijk als WBC geteld worden.
Vals verhoogde waarden voor WBC en RBC worden geteld igv traumatische (bloederige) punctie.
Toestel XN-1500 (Sysmex)
Eenheid of kwalitatief aantal/µL
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00013 Aanvraagbrief voor vochten en varia
RIZIV nr 550771/550782
Versiedatum 26/04/2023