Back to top

Differentiatie WBC

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Cytologisch onderzoek lichaamsvocht
Subgroep Cytologisch onderzoek vocht
Code 15034
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Lichaamsvocht: BAL
Recipient voorkeur Steriel droog potje
Recipient toegelaten Steriele droge buis
Mininum vereiste volume 0,5 mL vocht
Analysevolume 200 µL Vocht
Speciale afname condities Geen formol toevoegen
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 2 uur worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 24u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks op weekdagen van 8.30h-16.00h
Antwoordtijd 1 dag op weekdagen

3 dagen op vrijdag na 14.00h
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode Microscopisch
Mogelijke interferenties Een traumatische (bloederige) punctie kan leiden tot een niet-representatief resultaat.
Toestel Axioskop 40 ( Zeiss) / HBO 50 ( Zeiss)
Eenheid of kwalitatief % en 10*9/L
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS
RIZIV nr 550771/550782
Versiedatum 1/06/2022