Back to top

Differentiatie WBC

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep cytologisch onderzoek beenmerg
Subgroep Cytologisch onderzoek beenmerg
Code 15000
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Beenmerg
Recipient voorkeur EDTA buis
Mininum vereiste volume 1,0 mL beenmerg
Analysevolume 50 µL Beenmerg
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 2 uur worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 24u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks op weekdagen van 8.30h-16.00h
Antwoordtijd 1 dag op weekdagen

3 dagen op vrijdag na 14.00h
24/24uur nee
Antwoordtijd indien dringend 30 minuten
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode Microscopisch
Toestel Axioskop 40 ( Zeiss) / HBO 50 ( Zeiss)
Eenheid of kwalitatief %
Deelname EKE Sciensano jaarlijks
Accreditatie Nee
Versiedatum 1/06/2022