Back to top

Carboxy hemoglobine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep bloedonderzoek overig
Subgroep carboxyhemoglobine
Code 91116
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur Bloedgas spuit
Recipient toegelaten Li Heparine buis
Mininum vereiste volume 0,5 mL bloed
Analysevolume 200 µL Bloed
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten onmiddellijk (< 15 min) na afname worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk, analyse moet gebeuren op vers bloed
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 minuten
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode lichtabsorptie
Toestel Rapidpoint 500 (Siemens)
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden <1,5
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 540245
Versiedatum 1/06/2022