Back to top

Rode bloedcellen

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11002
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA buis
Recipient toegelaten Citraat buis, Li Heparine buis
Mininum vereiste volume 2,7 mL bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 12 uur worden geanalyseerd. Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 12u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 minuten
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode DC detectiemethode (XN-1500)
Mogelijke interferenties Vals verhoogde waarden kunnen o.a. voorkomen igv aanwezigheid van reuzetrombocyten en trombocytenaggregaten.

Vals verlaagde waarden kunnen o.a. voorkomen igv aanwezigheid van zeer kleine RBC
Toestel XN-1500 (Sysmex) / XP-300 (Sysmex)
Eenheid of kwalitatief 10*12/L
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
NW Manleeftijd waarde
9d 4.100-6.100
14d 4.000-6.000
61d 3.800-5,600
4maand 3.800-5.200
24maand 3.900-5.300
>24maand 4.500-6.500

Bron: Wintrobe’s Clinical Hematology 10th edition, 1999

Deelname EKE Sciensano ( 3/jaar)
EQAS maandelijks
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 123034/123045
Zoektermen RBC, erythrocyten, rode bloedcellen
Versiedatum 1/06/2022