Back to top

Mean Platelet Volume (MPV)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11005
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA buis
Recipient toegelaten Citraat buis, Li Heparine buis
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 12 uur worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 12u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 minuten
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode DC detectiemethode (XN-1500)
Toestel XN-1500 (Sysmex)
Eenheid of kwalitatief fl
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
Interpretatie MPV meet het gemiddelde volume van de bloedplaatjes. Jonge bloedplaatjes zijn groter dan rijpere bloedplaatjes. Igv trombopenie kan een verhoogd MPV dus wijzen op een adequate aanmaak in het beenmerg met productie van jonge bloedplaatjes, en dus op perifeer verbruik/afbraak van bloedplaatjes. Een normaal MPV is dan eerder suggestief voor een productiestoornis in het beenmerg. Igv myeloproliferatieve aandoeningen is de MPV vaak groter dan igv reactieve trombocytoses, al is de waarde van deze parameter om beide aandoeningen te onderscheiden beperkt. Congenitale macrotrombocytopenieën, zoals het syndroom van Bernard-Soulier, gaan gepaard met een gestegen MPV.
Opgelet: het volume van bloedplaatjes is niet stabiel na afname. Bloedplaatjes zwellen immers op als gevolg van het EDTA in de afnamebuis. Deze volumetoename is tijdsafhankelijk. Het is daarom belangrijk dat de analyse zo snel mogelijk na bloedafname gebeurt, bij voorkeur binnen de 4 uur, en zeker binnen de 12 uur. De MPV wordt uitgedrukt in femtoliter (fL) en de referentiewaarden zijn geslachts- en leeftijdsafhankelijk.
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Versiedatum 1/06/2022