Back to top

Mean corposcular volume (MCV)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11002
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA buis
Recipient toegelaten Citraat buis, Li Heparine buis
Mininum vereiste volume 2,7 mL bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 12 uur worden geanalyseerd. Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 12u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 minuten
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode Berekende waarde op basis van aantal RBC en HCT. MVC=(HCTx10)/ RBC
Mogelijke interferenties Vals verhoogde waarden komen voor bij condities waarbij agglutinatie van de RBC optreedt (bij voobeeld aanwezigheid van koude agglutininen die nog actief zijn bij kamertemperatuur).
De meting van het MCV kan onbetrouwbaar zijn in aanwezigheid van een groot aantal abnormale RBC (bij voorbeeld sikkel cellen).
Toestel XN-1500 (Sysmex) / XP-300 (Sysmex)
Eenheid of kwalitatief fL
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
NW Manleeftijd waarde
1d 98,0-118,0
15d 88,0-140,0
1maand 91,0-112,0
2maand 84,0-106,0
4maand 76,0-97,0
6maand 68,0-85,0
9maand 70,0-85,0
1jaar 71,0-84,0
5jaar 73,0-87,0
9jaar 75,0-87,0
11jaar 76,0-90,0
14jaar 77,0-94,0
17jaar 79,0-95,0
44jaar 80,0-99,0
64jaar 81,0-101,0

Bron: Wintrobe’s Clinical Hematology 10th edition, 1999

Interpretatie Verhoogde waarden (macrocytose) worden gemeten igv megaloblastaire anemie (vitamine B12- en/of foliumzuurdeficiëntie), MDS, alcoholgebruik, roken, verhoogd aantal reticulocyten (chronisch bloedverlies, hemolytische anemie...) en door gebruik van bepaalde medicatie.

Verlaagde waarden worden gemeten igv microcytaire anemie (ijzerdeficiëntie, thalassemie, anemie bij chronische aandoeningen).
Deelname EKE Sciensano ( 3/jaar)
EQAS maandelijks
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Zoektermen MCV
Versiedatum 1/06/2022